Tenzometrické snímače zatížení Zemic Europe a jejich využití

Zjišťování síly (hmotnosti) je důležitým parametrem v mnoha oblastech podnikání. Tenzometrické snímače mají své místo v zemědělství, v silničním, námořním a leteckém dopravním průmyslu, v maloobchodě i v laboratorním prostředí. Spolehlivé tenzometrické snímače jsou základem pro získávání správných údajů.

Základní charakteristika tenzometrických snímačů

Tenzometrické snímače zatížení neboli tenzometry mají za úkol převádět mechanickou veličinu (hmotnost/tlak) na veličinu elektrickou (napětí). Síla deformující tělo snímače ovlivňuje měřící prvek tenzometru, který generuje elektrický signál a ten je pak převeden na výstupní signál.

Představení tenzometrických snímačů zatížení Zemic a jak je vybírat

Tenzometrické snímače Zemic, které českým klientům nabízí společnost Manat, vynikají nejen vysokou spolehlivostí a přesnými měřícími vlastnostmi, ale také konstrukcí z hliníku, nerezové oceli nebo legované oceli. Při výběru snímačů by pro vás neměla hrát hlavní roli cena, ale především stupeň přesnosti snímačů, kvalita konstrukce, schopnost přetížení, citlivost, rozměry a nároky na montáž. Narozdíl od levných a nekvalitních snímačů vám snímače Zemic nabídnou přesnost systému měření i dlouhodobý a bezproblémový provoz. Vybírat přitom můžete z bohaté nabídky snímačů. Ideální je, pokud si necháte udělat návrh celého vážního systému přímo na míru.

Portfolio snímačů Zemic Europe

Podle potřeb vybírejte ze:

 • snímačů zatížení Single point,
 • ohybových snímačů zatížení,
 • tlakových snímačů zatížení,
 • tlakových nízkoprofilových snímačů zatížení,
 • smykových snímačů zatížení,
 • ohybových snímačů zatížení určených k měření hmotnosti nástaveb automobilů,
 • ohybových snímačů zatížení určených k měření zatížení v lanech,
 • ohybových snímačů zatížení určených pro vlakové váhy,
 • ohybových a smykových snímačů zatížení,
 • snímačů zatížení S-Typ,
 • miniaturních ohybových snímačů zatížení,
 • miniaturních ohybových snímačů zatížení pro použití v kuchyňských vahách,
 • miniaturních ohybových snímačů zatížení pro použití v kuchyňských a poštovních vahách,
 • miniaturních ohybových snímačů zatížení pro použití v osobních vahách,
 • miniaturních ohybových snímačů zatížení pro použití v rybářských vahách,
 • pedálových snímačů zatížení.

Více o jednotlivých druzích se dočtete v tomto článku.

Tenzometry Zemic Europe doplňte o uložení pro snímače zatížení, které zajistí jejich správnou instalaci a zatížení. Abyste mohli adekvátně odečítat výstupní hodnoty, nezapomeňte ani na vyhodnocovací jednotky, které mohou kromě vyhodnocování výstupního signálu pracovat i s dalšími periferiemi, jako jsou počítače a LED panely.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *