Svislé a vodorovné dopravní značení v praxi

Od dob autoškoly uplynulo pár let a leckterý motorista vůbec neví, co která značka v praxi znamená a jak by měl reagovat. Znalost neomlouvá, ale vzhledem k hustotě dopravy to nejsou jen motoristé, kdo by měl značky umět. Také chodci, ale v poslední době i jezdci na koloběžkách, by měli značky dobře znát. To platí i pro nové, které vstoupily v platnost nedávno. Základní dělení dopravního značení je na svislé a vodorovné podle směru umístění.

Svislé dopravní značení

Svislé dopravní značky se umisťují na pravý okraj vozovky nebo nad vozovku, vzhledem ke svému účelu musí být pro účastníky silničního provozu dostatečně viditelné a jejich umisťování se upravuje zvláštním právním předpisem.

Rozlišujeme několik typů svislého značení – výstražné, příkazové, upravující přednost, zákazové, informativní směrové, informativní provozní, další informativní nebo dodatkové. Historicky prvními značkami byly ty výstražné, které se kodifikovaly v roce 1935, ale na rozdíl od dneška jich bylo pouze 6.

Vodorovné dopravní značení

Ještě mladší je vodorovné značení, první typy se začaly používat na našem území během druhé světové války. Vodorovné dopravní značení se aplikuje přímo na pozemní komunikaci a rozděluje se na čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, zastávek, zákazů zastavení a stání a ostatní značení. Časté je vodorovné značení také na parkovištích, v obchodních zónách, průmyslových areálech nebo logistických centrech. V těchto objektech se kromě bílé barvy často používají i jiné barvy dle místní důležitosti.

Nové značky a dočasné značení

Počty dopravních značek neustále přibývají, zatímco na začátku stačilo k plynulému provozu 6, dnes jich je v platnosti přes 360 druhů. Nejnověji byly zařazeny značky např. pro městský okruh, bezpečný odstup nebo zákaz vjezdu na osobních přepravnících (segway, apod.). Kromě novinek se lze setkat také s dočasným značením. Pronájem dopravního značení zajišťuje kvalifikovaná firma, která osadí dočasně značky ve městě nebo na jiném místě např. během konání kulturní nebo sportovní akce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *