Servis, revize a instalace nové EPS v rukách odborníků

Podmínky požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru stanovuje vyhláška č. 246/2001 Sb., kde se uvádí, že elektronická požární signalizace představuje požárně bezpečnostní zařízení, u kterého je nutné dodržovat jistá pravidla.

Zejména je nutné provádět pravidelné revize požárních systémů:

  • 1x za rok kontrola provozuschopnosti elektronické požární signalizace,
  • 1x za půl roku zkouška samočinných hlásičů požáru a zařízení ovládaných EPS za provozu,
  • 1x za měsíc zkouška činnosti ústředen a doplňujících zařízení za provozu.

Kdo může provádět zkoušky a revize EPS?

Zkoušku činnosti během provozu musí provádět odborně způsobilá osoba pověřená údržbou elektronické požární signalizace. Touto osobou může být například technik požární ochrany bezpečnostní agentury.

Využitím služeb bezpečnostní agentury získáte nejen garanci kvality, vzhledem ke způsobilosti pracovníka, který bude provádět pravidelné kontroly a revize požárních systémů, ale zároveň lze sjednat také servis požární signalizace.

Řešení pro zastarávající požární signalizaci

V případě, že je požární ochrana budov zastaralá, je vhodné zajistit renovaci EPS. Vhodným řešením je například EPS Lites od českého výrobce.

bezpečnostní agentuře TOP security, kde je uvedený typ elektronické požární signalizace využíván, mají s těmito požárními systémy výborné zkušenosti. Nejen, že jde o cenově výhodnou EPS vhodnou pro menší i rozsáhlé aplikace, ale český výrobce klade důraz i na dobrou servisní podporu. EPS Lites umožňuje napojení jednotlivých komponentů na kabeláž od původní požární signalizace.

Zkoušky a kontroly nové EPS

Po instalaci nového elektronického požárního systému je provedena vizuální kontrola a funkční zkouška a je stanoveno zkušební období pro provoz nového systému, ve kterém se sleduje jeho stabilita. Při přejímce systému je zkontrolována potřebná dokumentace (průvodní a projektová dokumentace, potvrzení o zprovoznění systému), je provedena vizuální kontrola a namátkově ověřena funkčnost systému.

Poté stačí opět požární systém pravidelně kontrolovat, provádět zkoušky a revize. Funkční systém elektronické požární signalizace je jedinou zárukou správné požární ochrany budov a rozhodně by neměla být podceňována jeho funkčnost. Případný požár může způsobit rozsáhlé škody na majetku, a co víc, ohrozit lidské životy. Více o elektronické požární signalizaci (typy, funkce, umístění) se dočtete v našem článku ZDE.

Autor: Pavel Mikšátko (CEO společnosti TOP security)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *