Jak vyčíst osud z dlaně

 1. Pár slov úvodem

  Čtení z ruky se odborně také nazývá chiromantie (podle řeckého slova cheir = ruka) nebo také palmistrie (z latinského slova palma = dlaň). Počátky chiromantie spadají už do starého Egypta, v Číně se o palmistrii mluví již v roce 3000 před n. l. První kniha o čtení z rukou vyšla v 15. století, ve středověku pak byla spojována s čarodějnicemi a katolická církev chiromantii zakázala. Od 17. století však ale začala opět vzkvétat a dokonce byla vyučována i na německých univerzitách. S velkým boomem esoteriky roste popularita chiromantie i v 21. století.

 2. Proč právě ruce

  Již starořecký filosof Aristoteles, který žil ve 4. století před n. l., poprvé vyřkl myšlenku, že rýhy a čáry v dlaních jsou způsobeny souhrou nervů a svalů, které ovlivňuje mozek. A proto je mezi rukou a mozkem úzký vývojový vztah. V dlani naleznete tisíce nervových zakončeních, které se využívají například i při akupresuře a přes ně je ovlivňován mozek.

 3. Co všechno lze vyčíst

  V dlaních rukou můžete vyčíst minulost, přítomnost i budoucnost. Kromě vlastního osudu, počtu dětí, či zdravotního stavu ruce prozrazují také duchovní vývoj, charakter člověka, jeho talent a záliby. Ruce jsou pestrou mozaikou, z které je možné vyčíst cokoliv, pokud se v chiromantii dobře orientujete.

 4. Nejen dlaně napoví

  Při čtení z rukou jsou důležité nejen čáry a rýhy v dlaních, ale i celkový tvar rukou, různé vyvýšeni, délka prstů či zabarvení nehtů. Při důkladném chiromantickém čtení je tedy potřeba soustředit pozornost na všechny tyto aspekty. Nutné je také počítat s tím, že dochází ke změnám čar na rukách, a to v důsledku toho, co jsme již prožili. Hlavní čáry však zůstávají téměř neměnné.

 5. Co která ruka prozradí

  Pokud jste praváci, pak vaše levá ruka přináší informace o duchovním životě, o vašem osudu. Pravá ruka pak informuje o životě praktickém, tedy čeho jste dosáhli, co vás ještě čeká, jaké jsou vaše charakterové vlastnosti atd. U leváků je tomu naopak.

 6. Určení hlavní ruky

  Na určení hlavní a vedlejší ruky existuje více teorií. Některé teorie říkají, že hlavní ruka je ta, kterou používáte nejčastěji, tzn. kterou píšete a používáte k dalším činnostem. Další teorie pak říká, že není rozhodující, zda jste leváci nebo praváci, ale kterou ruku vnímá mozek jako hlavní. Ke zjištění slouží jednoduchý postup – stačí sepnout obě ruce, přičemž automaticky položíte jeden palec přes druhý. Palec, který je nahoře, chrání vaši hlavní ruku. Máte-li nahoře pravý palec, je vaší hlavní rukou levá. Hlavní ruka pak poukazuje na materiální a praktické stránky života, vedlejší na osud, duchovní a citové záležitosti.

 7. Čtěte obě ruce

  Při čtení z rukou je nutné porovnávat obě ruce. Pokud jsou si čáry na obou rukách podobné, pak žijete pravděpodobně spokojený život a plní se to, co vám bylo osudem předurčeno. Pokud jsou čáry odlišné, ještě jste nevyužili veškerý váš talent, kterého ve vás ještě hodně dřímá.

 8. Tvar ruky

  O povahových rysech člověka vypovídá celkový tvar ruky. Máte-li silné, malé a kulaté ruce, budete veselé povahy a máte rádi svůj život. Patříte-li ke skupině lidí s kostnatýma, delšíma a hranatýma rukama, pak jste přemýšliví, vážní a nedůvěřiví.

 9. Hlavní linie v dlani

  V dlani rozlišujeme tři hlavní čáry, které se mění jen minimálně a velmi pozvolna. Jsou to:

  • čára života – čára života obloukovitě obíhá palec a vypovídá o důležitých životních událostech, o zdraví a vitalitě. Pokud je na konci rozdvojená, budete mít úspěšný jak profesní, tak rodinný život. Je-li vaše čára života obloukovitá, pak patříte ke společenským lidem, přímá čára naopak vypovídá o odtažitější, studenější povaze. Obecně se říká, že dlouhá čára života představuje dlouhý život. Máte-li krátkou čáru života, neznamená to, že se dožijete nízkého věku, ale že máte například oslabenou energii v těle.
  • čára hlavy – čára hlavy neboli rozumu informuje o tom, jak myslíte a přistupujete k práci. Je-li tato čára dlouhá, pak se jedná o bystrého člověka, který umí svou hlavu používat. Krátká čára pak ukazuje na člověka, který nemá výdrž a rychle se vzdá, a nebo na člověka, který je opravdovým specialistou pouze v jednom oboru. Narušená čára pak poukazuje na narušení psychického i fyzického zdraví v oblasti hlavy.
  • čára srdce – čára srdce běží přes dlaň pod prsty a je spojena s emocemi a láskou. Krátká čára srdce představuje problémy a bloky v milostném i sexuálním životě, dlouhá čára naopak signalizuje schopnost lásku nejen přijímat, ale i dávat. Mezery a zlomy pak poukazují na rozchody a zlomené srdce.
 10. Vedlejší linie v dlani

  Kromě hlavních čar rozlišujeme v dlani i čáry vedlejší, mezi které patří například:

  • čára osudu – probíhá středem dlaně od spodního okraje až k vrcholu. Dlouhou přímou čáru osudu naleznete jen výjimečně, mají ji lidé, kteří jsou svědomití a jdou zcela cestou svého předurčeného osudu. Může se stát, že čára osudu zcela chybí, a to u lidí, kteří nemají pevný cíl a žijí takzvaně ze dne na den.
  • Apollonova čára – nebývá moc častá, ale značí pocit štěstí a spokojenosti v současném i budoucím životě.
  • čára intuice a zdraví – máte-li tuto čáru, pak jste intuitivní a předurčeni k duchovnímu růstu.
  • Venušin pruh – poukazuje na vaši velkou citlivost, citovou zranitelnost a možnost ublížit sami sobě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *