Jak se modlit

 1. Ke komu se modlit

  Nejčastěji je modlitba spojována právě s Bohem. Ne každý ale v Boha věří, a přesto se může modlit. Můžete se modlit k andělům, ke svým ochráncům, nebo k tomu či čemu zrovna vy věříte. Nikde není psáno, že modlitbou musíte promlouvat jen k Bohu.

 2. Co je modlitba

  Modlitba má svůj původ v náboženství a pochází z praslovanského slova mold, což znamená snažně prosit či vzývat Boha. Modlitba se ale v průběhu staletí rozšířila nejen na vzývání Boha, ale i o prosbu o pomoc k dalším bytostem nehmotného světa. Jedná se vlastně o jakýsi dialog mezi vámi a osobou, ke které promlouváte, a kterou žádáte o pomoc.

 3. Jak se modlit

  Modlit se můžete při bohoslužbě, společně s druhými, nebo sami. Při společných modlitbách používá církev žalmy, tedy písně chvály. Žalmů je celkem 150 a jsou všechny obsaženy v tzv. žaltáři, tedy v knize Písma svatého. Modlit se můžete nahlas, nebo i jen ve vaší mysli.

 4. Odhalte se

  Ať už promlouváte k Bohu, andělům nebo jiným ochráncům, odhalte své pravé já, vaši skutečnou podstatu, váš charakter, vaše pocity, vaše pozitivní i negativní stránky. Při modlitebním dialogu se totiž otevírá cesta, na které poznáváte i sami sebe.

 5. Projevte city

  Nebojte se při modlitbě projevit vaše city, i ty musí být pravdivé, a to i tehdy, když jsou negativní. Však i Job proklínal den, kdy ho Bůh stvořil a Jeremiáš zase obviňoval Boha, že z něj dělá hlupáka. Pokud i vy cítíte křivdu za to, co se vám děje, projevte to při modlitbě. Projevte vaše pocity. Modlitba musí být založena na vztahu víry vás k Bohu či jinému ochránci a zároveň na víře vašeho ochránce k vám.

 6. Jak poznat odpověď

  Možná přemýšlíte nad tím, jak poznáte, že váš ochránce vaši modlitbu vyslyšel a jak na ni zareaguje. Nejdůležitější schopností, kterou váš ochránce může použít, je vaše mysl, do které vloží nové myšlenky. Může se také dotknout vašeho srdce, dodat vám novou sílu a inspirovat vás. Pomocí své milující moci může váš ochránce změnit vaše city a pocity, stimulovat vaši paměť a stejně tak můžete přijmout impuls od vašeho ochránce ve vaší představivosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *