Dlouhodobý pobyt pro cizince nemusí být noční můrou

Často se cizinci, kteří chtějí do ČR přicestovat, za jakýmkoli účelem obávají toho, že nedostanou povolení k pobytu neboli takzvaný dlouhodobý pobyt.

Z tohoto důvodu tak velmi často volí formu nelegálního příjezdu do země, respektive příjezdu na polské pracovní vízum anebo dokonce žádné vízum mít ve svých rukách nebudou a své záležitosti si tak v ČR vyřeší bez tohoto nezbytného povolení.

Ovšem za jakou cenu? V případě, kdy se cizinec dostane do nějakého problému či dokonce do křížku s policií ČR, může být deportován bez okolků zpět do své země, a to až na 10 let a přijde si tak i na slušnou pokutu za neoprávněný pobyt v zemi.

Nevinné vyřízení rodinných záležitostí v naší zemi se mu tak může velmi rychle prodražit. Vyhne se mu tak pouze v případě, kdy se nebude obávat zamítnutí žádosti o dlouhodobý pobyt a sdělí tak odpovědným orgánům, proč chce do země vycestovat, respektive jaké ho k tomu vedou důvodu.

Posléze již jen dodá potřebné dokumenty k vyřízení a k jeho žádosti bude přihlédnuto.

Vízum nad 90 dnů za účelem studia, zaměstnání či návštěvy rodiny

Žádost o vízum s délkou trvání delší, jak tři měsíce je možné podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Žádost se podává pomocí vyplněného formuláře, a to pouze v zákonem předepsaných případech.

Jednat se tak musí třeba o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny, dlouhodobý pobyt za účelem studia, dlouhodobý pobyt za účelem podnikání, pozvání, kulturním či za účelem zaměstnání.

V tomto případě je navíc dobré využít služeb pracovní agentury, která se s konkrétními doklady souvisejícími s prací v naší zemi seznámí a následně vše podstatné vyřídí jak za cizince, tak i za jeho potencionálního zaměstnavatele.

Je tedy více než jasné, že se povolení k dlouhodobému pobytu opravdu obávat nemusí žádný cizinec.

Jaké dokumenty jsou k vyřízení dlouhodobého pobytu třeba?

Žádost o dlouhodobý pobyt je podávána vždy na k tomu určeném formuláři, který obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti. Dokumenty, které bude žadatel předkládat, musí být samozřejmě přeloženy do češtiny, a to včetně cestovního pasu.

Ke konkrétním dokladům, nutným k doložení o vízum jsou v první řadě cestovní doklady, respektive pas. Dále jedna fotografie cizince, doklad o tom, že má cizinec po dobu svého pobytu zajištěno ubytování, doklad, který potvrzuje účel jeho pobytu na našem území a v neposlední řadě také prostředky, které má cizinec k celé délce svého pobytu na našem území.

Na žádost kontrolního orgánu pak musí cizinec rovněž doložit třeba i výpis z rejstříku trestů či potvrzení od doktora o tom, že není nakažen žádným infekčním onemocněním, které by mohl zavléct na naše území. V případě, kdy je cizinec nezletilý a žádá o vízum třeba za účelem pobytu, je třeba i písemného souhlasu jeho zákonných zástupců.

Jak vidíte problematika žádostí o dlouhodobý pobyt cizinců v ČR je poměrně obsáhlá. Při podávání žádosti a případně podkladů se vyplatí využít služeb specializovaných agentur, které s tím mají zkušenosti.

Jednou z nich je také pracovní agentura IRS Czech, která má nejen zkušenosti s vyřizováním víz ale také se získáváním pracovníků ze zahraničí. Vše můžete nezávazně konzultovat na www.irsczech.com.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *