Jak se orientovat podle turistických značek

 1. Historie turistických značek

  První turistická trasa pro pěší vznikla 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke Svatojánským proudům. Ve stejném roce pak vznikly trasy na Karlštejn, Skalku a Rač a pěší turistické trasy tak dosáhly délky 55,5 km. Do roku 1938 se podařilo označit 40.000 kilometrů tras na území tehdejšího Československa. Postupně docházelo ke zvětšování sítě turistických tras, po roce 1989 se zadařilo označit turistické trasy také v dlouho nepřístupném pásmu u rakouské a německé hranice.

 2. Pěší značení

  Turistické značky pro pěší jsou složeny ze tří vodorovných pásů, kdy vrchní a spodní pás je bílý a prostřední barevný. Setkat se můžete s červeným, modrým, zeleným a žlutým značením, a to dle důležitosti trasy. Při odbočování na jinou komunikaci nebo v ostrých zatáčkách jsou tyto značky doplněny ještě o šipku. Na významných místech a rozcestích jsou pak umístěny rozcestníky s místními a směrovými tabulkami.

  Nejběžnější značení turistických pěších tras, bílé okraje slouží především pro zvýraznění značky v terénu.
  Turistická pěší značka označená šipkou udává směr na křižovatkách nebo v ostrých, lomených zatáčkách.
  S tímto typem turistické značky se můžete setkat v turistických a rekreačních centrech, kdy označují krátké místní vycházkové okruhy a trasy. Je nazývána jako místní, nebo též jako psaníčko.
  Tato značka označuje tabule naučné stezky, používá se u ní výhradně zelená barva. Je-li značka opatřena ještě oranžovým číslem, značí toto číslo pořadí tabulí naučné stezky.
  Naleznete-li po cestě tuto značku, zavede vás k pramenu nebo studánce.
  Chcete-li dorazit na místo s rozhledem do okolí, sledujte tuto značku.
  Velmi často potkáte na vašich toulkách tuto značku, která vede k hradu nebo zřícenině.
  Další významná místa, jako například skála, železniční stanice atd., jsou značena touto značkou.
 3. Cyklistické značení

  S rozvojem cyklistiky a cyklistických tras vznikly nové značky určené právě pro značení cyklistických tras.

  Tento typ značky se žlutými krajními pásy označuje cykloturistickou trasu. Prostřední pás může být červený, modrý, zelený nebo bílý. Tyto značky jsou zhruba dvojnásobně větší než turistické značky, aby byly pro cyklisty lépe viditelné.
  Cykloturistické trasy standardně vedou po horších lesních nebo polních cestách nebo v horším terénu.
  I cykloturistické značky mohou být na křižovatkách a v ostrých, lomených zatáčkách doplněny o šipku udávající směr.
  Značky se symbolem kola označují cyklotrasy, které vedou po silnicích a kvalitních místních a účelových komunikacích. Číslo na značce udává číslo dané trasy.
  Směrová cyklistická značka udává směr cesty a počet kilometrů zbývajících do cíle.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *